Google Appsin käyttäjien UKK

Onko sinulla Google Appsin käyttöön liittyviä kysymyksiä? Vastaus voi löytyä täältä.

Suodata luokan mukaan

Turvallisuus

Yleisimmät turvallisuutta koskevat kysymykset

Skannataanko tietojani tai käytetäänkö niitä mainostustarkoituksiin?

Googlen kuluttajatuotteissa voidaan näyttää mainoksia, mutta Google Apps for Work-, Education- tai Government-ydinpalveluissa ei kerätä, skannata tai käytetä Google Apps ‑tietojasi mainostustarkoituksiin eikä niissä näytetä mainoksia. Tietojasi käytetään Google Apps ‑palveluiden tarjoamiseen ja järjestelmätukeen, kuten roskapostisuodatukseen, virusten havaitsemiseen, oikeinkirjoituksen tarkistukseen, kapasiteettisuunnitteluun, liikenteen reitittämiseen ja yksittäisten tilien sähköposti- ja tiedostohaun tarjoamiseen.

Yritysten, oppilaitosten ja viranomaisten Google Apps ‑tiedot eivät kuulu Googlelle. Esimerkiksi yritysten immateriaalioikeudet, käyttäjien henkilökohtaiset tiedot ja oppilaiden kotitehtävät eivät ole Googlen omaisuutta, eikä se myy niitä kolmansille osapuolille.

Miten Google turvaa tietoni?

Google on ollut alusta asti pilvipohjainen järjestelmä, ja se on perustuksia myöten luotu pienentämään erityisesti pilvijärjestelmiin kohdistuvia uhkia. Eri puolilla maailmaa toimivat yritykset, oppilaitokset ja julkishallinnon organisaatiot voivat hyötyä Googlen tarjoamasta suorituskyvystä ja luotettavuudesta.

Asiakkaat saavat ainutlaatuisia tietoturvaetuja sen infrastruktuurin tekniikoiden, laajuuden ja ketteryyden ansiosta.Googlen laaja palvelinkeskusverkosto koostuu räätälöidyistä palvelimista, joiden tietoturva ja tehokkuus varmistetaan käyttämällä omaa käyttöjärjestelmää. Laitteiden hallinnointi hoidetaan itse, joten mahdollisiin uhkiin voidaan reagoida nopeasti.

Googlella on yli 550 kokopäiväistä tietoturva- ja tietosuoja-asiantuntijaa, joiden joukossa on maailman johtavia tieto-, sovellus- ja verkkoturvallisuusasiantuntijoita. Muiden Googlen tiimien tavoin tietoturva- ja tietosuojatiimi kehittää jatkuvasti uusia innovaatioita ja parantaa tulevaisuuden tietoturvaa niin Googlen miljardin käyttäjän kuin koko internetin hyväksi.

Asiantuntijoiden, edistyneiden tekniikoiden ja infrastruktuurin ketteryyden ainutlaatuisen yhdistelmän ansiosta tietosi ovat turvassa Googlen palvelimilla. Saat lisätietoja Google Appsin tietoturvaraportista.

Täyttävätkö Googlen tuotteet varmasti kaikki säännöt ja määräykset, joita minulla on velvollisuus noudattaa?

Google on noudattanut Google Apps for Workin suunnittelussa erittäin tiukkoja tietosuoja- ja tietoturvastandardeja, jotka perustuvat alan parhaisiin käytäntöihin. Tämän ansiosta asiakkaat voivat noudattaa sovellettavia lakeja, sääntöjä ja määräyksiä. Google tarjoaa myös vahvoja sopimusperusteisia sitoumuksia, jotka koskevat tietojen omistajuutta ja käyttöä, tietoturvaa, avoimuutta ja vastuullisuutta.

Google käy säännöllisesti läpi useita riippumattoman kolmannen osapuolen tekemiä tarkastuksia. Nämä riippumattomat tarkastajat tarkastavat palvelinkeskusten, infrastruktuurin ja toimintojen valvonnan. Tällaisia tarkastuksia ja standardeja ovat muun muassa seuraavat:

SOC1™ (SSAE-16/ISAE-3402)
SOC2™
SOC3™
ISO 27001
ISO 27018:2014
FedRAMP

Google Apps for Work noudattaa myös Yhdysvalloissa tiettyjä toimialoja koskevan HIPAA-lain (Health Insurance Portability and Accountability Act) vaatimuksia. Google Apps for Education on oppilaitosten kannalta tärkeiden lakien ja asetusten mukainen.

Organisaatiotani koskevat EU:n tietosuojavaatimukset. Voinko käyttää Google Apps for Workia?

Kyllä. Googlella on laaja asiakaskunta Euroopassa. Sen asiakkailleen tarjoamat valmiudet ja sopimusperusteiset sitoumukset on suunniteltu erityisesti niin, että asiakkaat voivat noudattaa 29 artiklan mukaisen työryhmän antamia EU:n tietosuojavaatimuksia ja ohjeita. Google Appsiin sovelletaan EU:n mallisopimuslausekkeita ja Muutos tietojen käsittelyyn ‑ehtoja. Google Apps for Work soveltuu arviointien mukaan myös sellaisten tietojen käsittelyyn, jotka on luokiteltu Ison-Britannian hallituksen tietoturvaperiaatteiden mukaisesti virallisiksi (”OFFICIAL”). (Tämä koskee myös virallisia ja arkaluonteisia ”OFFICIAL-SENSITIVE”-tietoja).

Miten Google reagoi viranomaisten tietopyyntöihin?

Kun Google vastaa viranomaisten pyyntöihin, sen tärkein periaate on huolehtia Googlen palveluihin tallentamiesi tietojen tietosuojasta ja turvallisuudesta. Pyynnön saatuaan Googlen tiimi selvittää, onko se lakivaatimusten ja Googlen käytäntöjen mukainen. Tietojen luovuttaminen edellyttää, että pyyntö tehdään kirjallisesti, siinä on asianomaisen valtuutetun viranomaisen allekirjoitus ja se perustuu soveltuvaan lakiin. Jos pyyntö on liian laaja, tiimi pyrkii rajaamaan sitä. Saat lisätietoja Googlen Avoimuusraportista.

Salaako Google tietoni?

Asiakkaiden Google Apps ‑palveluihin lähettämät tai niissä luomat ydintiedot salataan, kun ne eivät ole aktiivisessa tilassa, kuten tässä ohjekeskuksen artikkelissa kuvataan.

Salaus tehdään, kun tiedot kirjoitetaan levylle, eikä asiakkaan tarvitse tehdä mitään. Google salaa tiedot erillisillä salausavaimilla, vaikka tiedot kuuluisivatkin samalle asiakkaalle. Tiedot salataan 128-bittisellä tai vahvemmalla AES-salauksella (Advanced Encryption Standard).

Google salaa Google Apps ‑ydintiedot myös silloin, kun niitä siirretään internetin välityksellä asiakkaan ja Googlen välillä tai Googlen palvelinkeskuksesta toiseen. Googlen ja asiakkaiden välillä liikkuvat tiedot salataan käyttämällä HTTPS-yhteyttä ja Perfect forward secrecy (PFS) ‑salausta.

Tallennetaanko samalle palvelimelle useiden asiakkaiden tietoja?

Kyllä, Google tallentaa samaan palvelininfrastruktuuriin useiden asiakkaiden tietoja. Asiakastiedot tallennetaan samalle fyysiselle palvelimelle, mutta tämä ei kuitenkaan vaaranna tietoturvaa. Tietojen tallentaminen samalle palvelimelle mahdollistaa palveluiden korkean saatavuuden ja alhaisen viiveen. Lisäksi sen ansiosta on mahdollista toteuttaa vahvoja, yhtenäisiä ja laajoja tietoturvakäytäntöjä.

Apps-tuotteet ja ‑tallennusjärjestelmä on suunniteltu ja luotu alusta asti niin, että ne mahdollistavat laajamittaisen tietoturvan. Asiakkaiden tietojen käyttöä valvotaan kehittyneillä tietoturvaominaisuuksilla, jotka varmistavat asiakastietojen käyttöoikeuksien tarkan valvonnan. Google luottaa arkkitehtuurinsa turvallisuuteen niin vahvasti, että se tallentaa asiakkaiden tiedot ja omat tietonsa samalla tavalla. Google myös käyttää Google Appsia liiketoiminnan harjoittamiseen, aivan kuten asiakkaatkin. Yhtenäiseen järjestelmään tallennetaan kaikkien käyttäjien tiedot, joten tietoihin voidaan soveltaa yhtenäisiä ja laajoja tietoturvakäytäntöjä. Tämä mahdollistaa myös palveluiden korkean saatavuuden ja alhaisen viiveen.

Googlen järjestelmät on suunniteltu niin, ettei tietoihin pääse luvatta käsiksi. Kilpailijasi eivät siis pääse käsiksi omiin tietoihisi, etkä sinä pääse käsiksi heidän tietoihinsa. Saat lisätietoja tietoturvaraportista.

Miten Google estää tietojeni luvattoman käytön?

Googlen käyttäjätietojen suoja on todistetusti erinomainen. Google suojaa tietoja niin ulkopuolisilta tunkeutumisilta kuin sisäisiltä uhiltakin. Ulkopuolisten uhkien hallintaa koskevat menettelyt on dokumentoitu kattavasti täällä. Lisäksi Google rajoittaa ja valvoo tarkasti käyttäjätietojen sisäistä käyttöä. Vain pienellä joukolla työntekijöitä on tietojen käyttöoikeudet. Heitä koskevat tiukat todennusmenetelmät, ja heidän toiminnastaan kerätään yksityiskohtaisia lokitietoja, jotka analysoidaan mahdollisten väärinkäytösten havaitsemiseksi.

Tarvitsenko kolmannen osapuolen työkaluja Googlen palveluissa olevien tietojeni suojaamiseen?

Google Apps for Workin sisältämät tietoturvaominaisuudet kattavat useimpien asiakkaiden tarpeet. Google Apps for Workin Unlimited-versiossa on tietoturvan lisäominaisuuksia, kuten laajat ja kehittyneet Driven tarkastukset ja suojausavainten hallinta. Google Apps for Workin järjestelmänvalvojilla on kaikissa versioissa täydet järjestelmän määritysoikeudet ja sovellusten hallintaoikeudet, ja käyttö tapahtuu yhden hallintapaneelin avulla hallintakonsolissa, riippumatta organisaation koosta.

Järjestelmänvalvojat voivat käyttää oletuksena mukana tulevia kehittyneitä työkaluja. Näitä ovat esimerkiksi todennusominaisuudet, kuten kaksivaiheinen vahvistus ja kertakirjautuminen, ja sähköpostin tietoturvakäytännöt, kuten TLS-salausprotokolla, tietoresurssien hallinta (IRM) ja tietojen menetyksen ehkäisy (DLP). Ominaisuuksien määrittäminen onnistuu muutamalla klikkauksella.

Jos asiakkailla on erityistarpeita, joita Google Apps for Work ei kata, he voivat hankkia tarvitsemansa Googlen kumppaneilta Marketplace-palvelusta.

Onko Google Apps FedRAMP-vaatimusten mukainen?

Kyllä. Google Apps, mukaan lukien Google Apps for Work, Education, Nonprofits ja Government, ja Google App Engine ovat saaneet Yhdysvaltojen liittovaltion viranomaisilta FedRAMP-toimintavaltuutuksen (FIPS 199:n Moderate-taso), , kuten henkilökohtaiset tunnistetiedot (Personally Identifiable Information, PII) ja valvottu luokittelematon tieto (Controlled Unclassified Information, CUI).

FedRAMP (Federal Risk and Authorization Management Program) on pilvipalveluiden tietoturvan vaatimustenmukaisuutta koskeva standardi, jonka noudattamista edellytetään Yhdysvaltojen liittovaltion viranomaisilta. Ohjelma koskee kaikkia viranomaisia, ja sen ansiosta he voivat hyödyntää standardoituja tietoturvaa, valtuutuksia ja valvontaa koskevia menettelytapoja, kun he ottavat käyttöön pilvipohjaista teknologiaa.

Millä Googlen palveluilla on ISO 27001 ‑sertifiointi?

ISO 27001 ‑sertifiointi on seuraavilla tuotteilla ja palveluilla: Google Apps, mukaan lukien Google Apps for Work ja Education, sekä Google Cloud Platform, Google+, Google Now, Google Analytics ja Analytics Premium.

ISO 27001 on laajalti tunnustettu ja kansainvälisesti hyväksytty itsenäinen tietoturvastandardi. Sertifioinnin ansiosta asiakkaat voivat olla varmoja siitä, että Google on sitoutunut luotettavan ISMS (Information Security Management System) ‑järjestelmän jatkuvaan kehittämiseen ja ylläpitoon ja että itsenäinen kolmannen osapuolen tarkastaja tarkastaa ja sertifioi järjestelmän säännöllisesti. Voit lukea ISO 27001 ‑sertifikaatin täällä.

Lisäksi Google käy läpi useita riippumattomia kolmannen osapuolen tarkastuksia, koska se haluaa lisätä avoimuutta ja asiakkaiden luottamusta sen tietoturvakäytäntöihin. Yhteenveto tarkastuksista on sertifiointeja koskevassa julkaisussa.

Takaisin alkuun

Yleisimmät turvallisuutta koskevat kysymykset

Skannataanko tietojani tai käytetäänkö niitä mainostustarkoituksiin?

Googlen kuluttajatuotteissa voidaan näyttää mainoksia, mutta Google Apps for Work-, Education- tai Government-ydinpalveluissa ei kerätä, skannata tai käytetä Google Apps ‑tietojasi mainostustarkoituksiin eikä niissä näytetä mainoksia. Tietojasi käytetään Google Apps ‑palveluiden tarjoamiseen ja järjestelmätukeen, kuten roskapostisuodatukseen, virusten havaitsemiseen, oikeinkirjoituksen tarkistukseen, kapasiteettisuunnitteluun, liikenteen reitittämiseen ja yksittäisten tilien sähköposti- ja tiedostohaun tarjoamiseen.

Yritysten, oppilaitosten ja viranomaisten Google Apps ‑tiedot eivät kuulu Googlelle. Esimerkiksi yritysten immateriaalioikeudet, käyttäjien henkilökohtaiset tiedot ja oppilaiden kotitehtävät eivät ole Googlen omaisuutta, eikä se myy niitä kolmansille osapuolille.

Miten Google turvaa tietoni?

Google on ollut alusta asti pilvipohjainen järjestelmä, ja se on perustuksia myöten luotu pienentämään erityisesti pilvijärjestelmiin kohdistuvia uhkia. Eri puolilla maailmaa toimivat yritykset, oppilaitokset ja julkishallinnon organisaatiot voivat hyötyä Googlen tarjoamasta suorituskyvystä ja luotettavuudesta.

Asiakkaat saavat ainutlaatuisia tietoturvaetuja sen infrastruktuurin tekniikoiden, laajuuden ja ketteryyden ansiosta.Googlen laaja palvelinkeskusverkosto koostuu räätälöidyistä palvelimista, joiden tietoturva ja tehokkuus varmistetaan käyttämällä omaa käyttöjärjestelmää. Laitteiden hallinnointi hoidetaan itse, joten mahdollisiin uhkiin voidaan reagoida nopeasti.

Googlella on yli 550 kokopäiväistä tietoturva- ja tietosuoja-asiantuntijaa, joiden joukossa on maailman johtavia tieto-, sovellus- ja verkkoturvallisuusasiantuntijoita. Muiden Googlen tiimien tavoin tietoturva- ja tietosuojatiimi kehittää jatkuvasti uusia innovaatioita ja parantaa tulevaisuuden tietoturvaa niin Googlen miljardin käyttäjän kuin koko internetin hyväksi.

Asiantuntijoiden, edistyneiden tekniikoiden ja infrastruktuurin ketteryyden ainutlaatuisen yhdistelmän ansiosta tietosi ovat turvassa Googlen palvelimilla. Saat lisätietoja Google Appsin tietoturvaraportista.

Täyttävätkö Googlen tuotteet varmasti kaikki säännöt ja määräykset, joita minulla on velvollisuus noudattaa?

Google on noudattanut Google Apps for Workin suunnittelussa erittäin tiukkoja tietosuoja- ja tietoturvastandardeja, jotka perustuvat alan parhaisiin käytäntöihin. Tämän ansiosta asiakkaat voivat noudattaa sovellettavia lakeja, sääntöjä ja määräyksiä. Google tarjoaa myös vahvoja sopimusperusteisia sitoumuksia, jotka koskevat tietojen omistajuutta ja käyttöä, tietoturvaa, avoimuutta ja vastuullisuutta.

Google käy säännöllisesti läpi useita riippumattoman kolmannen osapuolen tekemiä tarkastuksia. Nämä riippumattomat tarkastajat tarkastavat palvelinkeskusten, infrastruktuurin ja toimintojen valvonnan. Tällaisia tarkastuksia ja standardeja ovat muun muassa seuraavat:

SOC1™ (SSAE-16/ISAE-3402)
SOC2™
SOC3™
ISO 27001
ISO 27018:2014
FedRAMP

Google Apps for Work noudattaa myös Yhdysvalloissa tiettyjä toimialoja koskevan HIPAA-lain (Health Insurance Portability and Accountability Act) vaatimuksia. Google Apps for Education on oppilaitosten kannalta tärkeiden lakien ja asetusten mukainen.

Organisaatiotani koskevat EU:n tietosuojavaatimukset. Voinko käyttää Google Apps for Workia?

Kyllä. Googlella on laaja asiakaskunta Euroopassa. Sen asiakkailleen tarjoamat valmiudet ja sopimusperusteiset sitoumukset on suunniteltu erityisesti niin, että asiakkaat voivat noudattaa 29 artiklan mukaisen työryhmän antamia EU:n tietosuojavaatimuksia ja ohjeita. Google Appsiin sovelletaan EU:n mallisopimuslausekkeita ja Muutos tietojen käsittelyyn ‑ehtoja. Google Apps for Work soveltuu arviointien mukaan myös sellaisten tietojen käsittelyyn, jotka on luokiteltu Ison-Britannian hallituksen tietoturvaperiaatteiden mukaisesti virallisiksi (”OFFICIAL”). (Tämä koskee myös virallisia ja arkaluonteisia ”OFFICIAL-SENSITIVE”-tietoja).

Miten Google reagoi viranomaisten tietopyyntöihin?

Kun Google vastaa viranomaisten pyyntöihin, sen tärkein periaate on huolehtia Googlen palveluihin tallentamiesi tietojen tietosuojasta ja turvallisuudesta. Pyynnön saatuaan Googlen tiimi selvittää, onko se lakivaatimusten ja Googlen käytäntöjen mukainen. Tietojen luovuttaminen edellyttää, että pyyntö tehdään kirjallisesti, siinä on asianomaisen valtuutetun viranomaisen allekirjoitus ja se perustuu soveltuvaan lakiin. Jos pyyntö on liian laaja, tiimi pyrkii rajaamaan sitä. Saat lisätietoja Googlen Avoimuusraportista.

Salaako Google tietoni?

Asiakkaiden Google Apps ‑palveluihin lähettämät tai niissä luomat ydintiedot salataan, kun ne eivät ole aktiivisessa tilassa, kuten tässä ohjekeskuksen artikkelissa kuvataan.

Salaus tehdään, kun tiedot kirjoitetaan levylle, eikä asiakkaan tarvitse tehdä mitään. Google salaa tiedot erillisillä salausavaimilla, vaikka tiedot kuuluisivatkin samalle asiakkaalle. Tiedot salataan 128-bittisellä tai vahvemmalla AES-salauksella (Advanced Encryption Standard).

Google salaa Google Apps ‑ydintiedot myös silloin, kun niitä siirretään internetin välityksellä asiakkaan ja Googlen välillä tai Googlen palvelinkeskuksesta toiseen. Googlen ja asiakkaiden välillä liikkuvat tiedot salataan käyttämällä HTTPS-yhteyttä ja Perfect forward secrecy (PFS) ‑salausta.

Tallennetaanko samalle palvelimelle useiden asiakkaiden tietoja?

Kyllä, Google tallentaa samaan palvelininfrastruktuuriin useiden asiakkaiden tietoja. Asiakastiedot tallennetaan samalle fyysiselle palvelimelle, mutta tämä ei kuitenkaan vaaranna tietoturvaa. Tietojen tallentaminen samalle palvelimelle mahdollistaa palveluiden korkean saatavuuden ja alhaisen viiveen. Lisäksi sen ansiosta on mahdollista toteuttaa vahvoja, yhtenäisiä ja laajoja tietoturvakäytäntöjä.

Apps-tuotteet ja ‑tallennusjärjestelmä on suunniteltu ja luotu alusta asti niin, että ne mahdollistavat laajamittaisen tietoturvan. Asiakkaiden tietojen käyttöä valvotaan kehittyneillä tietoturvaominaisuuksilla, jotka varmistavat asiakastietojen käyttöoikeuksien tarkan valvonnan. Google luottaa arkkitehtuurinsa turvallisuuteen niin vahvasti, että se tallentaa asiakkaiden tiedot ja omat tietonsa samalla tavalla. Google myös käyttää Google Appsia liiketoiminnan harjoittamiseen, aivan kuten asiakkaatkin. Yhtenäiseen järjestelmään tallennetaan kaikkien käyttäjien tiedot, joten tietoihin voidaan soveltaa yhtenäisiä ja laajoja tietoturvakäytäntöjä. Tämä mahdollistaa myös palveluiden korkean saatavuuden ja alhaisen viiveen.

Googlen järjestelmät on suunniteltu niin, ettei tietoihin pääse luvatta käsiksi. Kilpailijasi eivät siis pääse käsiksi omiin tietoihisi, etkä sinä pääse käsiksi heidän tietoihinsa. Saat lisätietoja tietoturvaraportista.

Miten Google estää tietojeni luvattoman käytön?

Googlen käyttäjätietojen suoja on todistetusti erinomainen. Google suojaa tietoja niin ulkopuolisilta tunkeutumisilta kuin sisäisiltä uhiltakin. Ulkopuolisten uhkien hallintaa koskevat menettelyt on dokumentoitu kattavasti täällä. Lisäksi Google rajoittaa ja valvoo tarkasti käyttäjätietojen sisäistä käyttöä. Vain pienellä joukolla työntekijöitä on tietojen käyttöoikeudet. Heitä koskevat tiukat todennusmenetelmät, ja heidän toiminnastaan kerätään yksityiskohtaisia lokitietoja, jotka analysoidaan mahdollisten väärinkäytösten havaitsemiseksi.

Tarvitsenko kolmannen osapuolen työkaluja Googlen palveluissa olevien tietojeni suojaamiseen?

Google Apps for Workin sisältämät tietoturvaominaisuudet kattavat useimpien asiakkaiden tarpeet. Google Apps for Workin Unlimited-versiossa on tietoturvan lisäominaisuuksia, kuten laajat ja kehittyneet Driven tarkastukset ja suojausavainten hallinta. Google Apps for Workin järjestelmänvalvojilla on kaikissa versioissa täydet järjestelmän määritysoikeudet ja sovellusten hallintaoikeudet, ja käyttö tapahtuu yhden hallintapaneelin avulla hallintakonsolissa, riippumatta organisaation koosta.

Järjestelmänvalvojat voivat käyttää oletuksena mukana tulevia kehittyneitä työkaluja. Näitä ovat esimerkiksi todennusominaisuudet, kuten kaksivaiheinen vahvistus ja kertakirjautuminen, ja sähköpostin tietoturvakäytännöt, kuten TLS-salausprotokolla, tietoresurssien hallinta (IRM) ja tietojen menetyksen ehkäisy (DLP). Ominaisuuksien määrittäminen onnistuu muutamalla klikkauksella.

Jos asiakkailla on erityistarpeita, joita Google Apps for Work ei kata, he voivat hankkia tarvitsemansa Googlen kumppaneilta Marketplace-palvelusta.

Onko Google Apps FedRAMP-vaatimusten mukainen?

Kyllä. Google Apps, mukaan lukien Google Apps for Work, Education, Nonprofits ja Government, ja Google App Engine ovat saaneet Yhdysvaltojen liittovaltion viranomaisilta FedRAMP-toimintavaltuutuksen (FIPS 199:n Moderate-taso), , kuten henkilökohtaiset tunnistetiedot (Personally Identifiable Information, PII) ja valvottu luokittelematon tieto (Controlled Unclassified Information, CUI).

FedRAMP (Federal Risk and Authorization Management Program) on pilvipalveluiden tietoturvan vaatimustenmukaisuutta koskeva standardi, jonka noudattamista edellytetään Yhdysvaltojen liittovaltion viranomaisilta. Ohjelma koskee kaikkia viranomaisia, ja sen ansiosta he voivat hyödyntää standardoituja tietoturvaa, valtuutuksia ja valvontaa koskevia menettelytapoja, kun he ottavat käyttöön pilvipohjaista teknologiaa.

Millä Googlen palveluilla on ISO 27001 ‑sertifiointi?

ISO 27001 ‑sertifiointi on seuraavilla tuotteilla ja palveluilla: Google Apps, mukaan lukien Google Apps for Work ja Education, sekä Google Cloud Platform, Google+, Google Now, Google Analytics ja Analytics Premium.

ISO 27001 on laajalti tunnustettu ja kansainvälisesti hyväksytty itsenäinen tietoturvastandardi. Sertifioinnin ansiosta asiakkaat voivat olla varmoja siitä, että Google on sitoutunut luotettavan ISMS (Information Security Management System) ‑järjestelmän jatkuvaan kehittämiseen ja ylläpitoon ja että itsenäinen kolmannen osapuolen tarkastaja tarkastaa ja sertifioi järjestelmän säännöllisesti. Voit lukea ISO 27001 ‑sertifikaatin täällä.

Lisäksi Google käy läpi useita riippumattomia kolmannen osapuolen tarkastuksia, koska se haluaa lisätä avoimuutta ja asiakkaiden luottamusta sen tietoturvakäytäntöihin. Yhteenveto tarkastuksista on sertifiointeja koskevassa julkaisussa.

Vielä kysyttävää?

Ota yhteyttä myyntiin